Beppy Nederlands

Vrij om jezelf te zijn elke dag van de maand!

Bestel nu!

Privacy Statement

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Beppy.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De website bevat informatie met betrekking tot de aangeboden producten. Er kunnen geen rechten aan de tekst of afbeeldingen op de website worden ontleend, noch kan Beppy.com aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van onjuiste informatie. Raadpleeg bij twijfel altijd uw (huis)arts, apotheker of GGD.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Beppy.com of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Beppy.com. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Beppy.com.

Afbeeldingen, kleuren en teksten
De op deze website getoonde afbeeldingen, kleuren en teksten kunnen afwijken van de werkelijke producten of uitvoeringen en dienen slechts als indicatief voorbeeld.

BEPPY.com
Beppy.com is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 52353583.

 

 

Laatst bekeken